Monday UP – I am… THE LIGHT OF THE WORLD

We all struggle with darkness in our lives – when friends betray you or you argue with your family or when you just have dark thoughts. Jesus is the light that shines in the darkness.
//každý ve svém životě zápasí s temnotou – když tě zradí přátelé, doma tě čekají jen hádky, nebo se propadáš do depky. Ježíš je světlo, které svítí v temnotě.
Jesus is everywhere in our society. we count on the calendar how many years it has been since He was born, our biggest holiday celebrates his birth, and there is a church in every village. But what do you really know about Jesus?
//na ježíše narazíte na každém kroku. letopočet začíná jeho narozením, I náše největší svátky jsou o něm, každý den řeknete několikrát jeho jméno, v každé vesnici najdete kostel,… Ale co doopravdy o něm víte?
EVERY MONDAY
Games, worship, and Bible study in English with Czech translation

Datum

Lis 04 2019
Expired!

Čas

17:30

Umístění

Nový kostel