Monday UP – I am… THE BREAD OF LIFE

What fuels you in your everyday life? What keeps you going when you’re stressed or anxious? The energy Jesus gives is limitless; find out about it!
//Co tě pohání? Co tě drží na nohou v čase stresů a úzkostí? Energie, kterou slibuje ježíš, nemá limity. Zjisti o ní víc.
Jesus is everywhere in our society. we count on the calendar how many years it has been since He was born, our biggest holiday celebrates his birth, and there is a church in every village. But what do you really know about Jesus?
//na ježíše narazíte na každém kroku. letopočet začíná jeho narozením, I náše největší svátky jsou o něm, každý den řeknete několikrát jeho jméno, v každé vesnici najdete kostel,… Ale co doopravdy o něm víte?
EVERY MONDAY
Games, worship, and Bible study in English with Czech translation

Datum

Říj 28 2019
Expired!

Čas

17:30

Umístění

Nový kostel