Monday UP – I am… THE GOOD SHEPHERD

EVERY MONDAY
Games, worship, and Bible study in English with Czech translation
A shepherd’s job is to lead and protect the sheep. Discover what such a good shepherd can do for you!
// Prácí kazdého pastýře je vést a ochraňovat sve ovce. Zjisti, co může takový dobrý pastýř udělat pro tebe! //Monday Club Up is in English with translation. We play games, sing songs, and talk about Jesus and life with God! Everyone is welcome!
// Pondělní Klub Up je v angličtině s překladem. Hrajeme hry, zpíváme písně, a mluvíme o Ježíši ao životě s Bohem! Každý je vítán! //

Datum

Říj 14 2019
Expired!

Čas

17:30

Umístění

Nový kostel