Monday UP – I am… THE RESURECTION AND THE LIFE

Not only does the bible say Jesus was resurrected from the dead, but it says that Jesus will resurrect us and give us life. What does this mean?
//Nejen, že bible říká, že ježíš vstal z mrtvých – říká dokonce, že ježíš vzkřísí z mrtvých i nás a dá nám svůj život. Co to znamená?
Jesus is everywhere in our society. we count on the calendar how many years it has been since He was born, our biggest holiday celebrates his birth, and there is a church in every village. But what do you really know about Jesus?
//na ježíše narazíte na každém kroku. letopočet začíná jeho narozením, I náše největší svátky jsou o něm, každý den řeknete několikrát jeho jméno, v každé vesnici najdete kostel,… Ale co doopravdy o něm víte?
EVERY MONDAY
Games, worship, and Bible study in English with Czech translation

Datum

Lis 18 2019
Expired!

Čas

17:30

Umístění

Nový kostel