Monday UP – I am… THE WAY THE TRUTH AND THE LIFE

Does everyone have their own truth or is there a universal truth for everyone to live by? Come find out in this week’s discussion.
//Má každý svoji vlastní pravdu, nebo existuje jedna pravda, podle které by všichni měli žít. Přijď tento týden a zjisti více.
Jesus is everywhere in our society. we count on the calendar how many years it has been since He was born, our biggest holiday celebrates his birth, and there is a church in every village. But what do you really know about Jesus?
//na ježíše narazíte na každém kroku. letopočet začíná jeho narozením, I náše největší svátky jsou o něm, každý den řeknete několikrát jeho jméno, v každé vesnici najdete kostel,… Ale co doopravdy o něm víte?
EVERY MONDAY
Games, worship, and Bible study in English with Czech translation

Datum

Lis 11 2019
Expired!

Čas

17:30

Umístění

Nový kostel